Datenschutzerklärung

For English please scroll down.

Algemeen

GymPROS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. GymPROS zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Gebruik van NAW Gegevens

GymPROS gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.
Om het winkelen bij GymPROS zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. In uw GymPROS account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

GymPROS verkoopt uw gegevens niet. GymPROS zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij GymPROS . Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookiebeleid

De webshop van GymPROS maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Zo maken wij gebruik van functionele cookies om de webshop goed te laten functioneren en analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden in onze webshop. Daarnaast plaatsen wij tracking cookies om de inhoud van advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Bekijk hier ons cookiebeleid. Door op akkoord te klikken accepteer je ons cookiebeleid.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje dat jouw voorkeuren voor onze website opslaat op jouw computer, tablet of smartphone. Bij een volgend bezoek kan de website die informatie weer opzoeken en gebruiken voor een betere ervaring op de website.

Waar zijn cookies voor nodig?

Wij zetten cookies in voor verschillende doeleinden. Zo gebruiken wij functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om inzicht te krijgen in het verkeer op onze website en hiermee de website gebruiksvriendelijker te maken. Ook gebruiken wij social media cookies die ingezet worden wanneer je wilt inloggen via Facebook of een product wilt delen op je social media pagina. Tot slot zetten wij tracking cookies in om je interesses te peilen en hierop een persoonlijke aanbieding te kunnen tonen die voor jou het meest relevant is.

Weet een cookie wie ik ben?

Nee, cookies registreren geen persoonlijke gegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.

Wat voor soorten cookies gebruikt GymPROS ?

1.       Functionele cookies

Met functionele cookies is het mogelijk om bij een vervolgbezoek informatie uit eerdere bezoeken op te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, in welke taal je de website wenst te bezoeken en welk land je voorkeur heeft voor bezorging.

Functionele cookies zijn onder meer nodig om onze webshop goed te laten functioneren: ze houden bijvoorbeeld bij wat er in je winkelwagen zit tijdens het bestelproces.
 

Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager om cookies op de website te plaatsen en te beheren. De Google Tag Manager tool is geen cookie en registreert ook geen persoonlijke informatie. De Google Tag Manager Tool wordt alleen gebruikt om de cookies die wij gebruiken in juiste banen te leiden.

Privacy statement: Google Tag Manager
 

CloudFlare

CloudFlare werkt als een soort filter tussen de bezoeker van de website en de server waarop de website draait. Wanneer CloudFlare een bezoek detecteert wat malafide patronen vertoond wordt het geblokkeerd waardoor jij als bezoeker en wij als webshop geen gevaar lopen. Door het gebruik van Cloudflare wordt de website veiliger en ook sneller. Cloudflare gebruikt persoonlijke informatie alleen voor eigen doeleinde en zal deze nooit aan derde tonen, verkopen of op een andere manier delen.

Privacy statement: Cloudflare

 

2.       Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen anonieme informatie over hoe onze website bezocht wordt en hoe website functies worden gebruikt. Met dergelijke informatie kunnen statistische gegevens over het gebruik van de website worden verzameld door Google Analytics en kunnen we vervolgens de werking van de website analyseren en verbeteren.

Analytische cookies bevatten een uniek nummer en bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies worden dus niet gebruikt om je persoonlijk te herkennen. De anonieme gegevens die verkregen worden, worden alleen gebruikt om de website te verbeteren.
 

Google Analytics

Doel: Met Google Analytics worden anoniem, statische gegevens over het gebruik van de website verzameld met als doel de website te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring.

Wat wordt er gedeeld? Google deelt anonieme data met derden.

Privacy statement: Google analytics

 

3. Cookies voor Social Media
 

Cookies voor social media maken het mogelijk om in te loggen via social media en producten te delen op je social media pagina. Om deze koppeling te laten werken zijn cookies vereist. Cookies voor social media houden tevens bij welke producten je bekijkt op onze website om vervolgens een persoonlijke aanbieding in je nieuwsoverzicht te kunnen tonen afgestemd op jouw voorkeuren.
 

Facebook

Doel: het doel van cookies voor sociale media zijn het kunnen inloggen met een social media account. Daarnaast zorgen deze cookies voor het goed functioneren van de ‘delen op sociale media’ buttons. Tot slot houden deze cookies bij welke producten je bekijkt op onze website om vervolgens een persoonlijke aanbieding in je nieuwsoverzicht te kunnen tonen. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

Privacy Statement Facebook


Instagram

Doel: Deze cookies houden bij welke pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we relevante advertenties en aanbiedingen tonen via Instagram. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

Wat wordt er gedeeld? Instagram deelt anonieme data met derden.

Privacy Statement Instagram


Twitter

Doel: Je kunt informatie van onze website delen via Twitter. Om deze button te laten werken zijn cookies vereist.

Wat wordt er gedeeld? GymPROS deelt alleen versleutelde data met Twitter.

Privacy statement Twitter

 

Google+

Doel: Je kunt informatie van onze website delen via Google+. Om deze button te laten werken zijn cookies vereist.

Wat wordt er gedeeld? GymPROS deelt alleen versleutelde data met Google+.

Privacy statement Google+
 

4. Tracking cookies (voor persoonlijke voorkeuren en advertenties)

Squeezely

We maken gebruik van het Squeezely customer data platform voor het inkopen van advertenties. Het Platform stelt ons in staat om advertenties in te kopen, te verkopen en te analyseren, met inbegrip van op interesse gebaseerde advertenties en advertenties gebaseerd op realtime-biedingen. Ook biedt het platform toepassingen voor optimalisatie van website content en het verzenden van commerciële e-mails. Met behulp van tracking cookies is het voor GymPROS mogelijk om relevante advertenties te tonen zonder dat je hiervoor extra informatie moet indienen of constant dezelfde informatie ziet. Wij gebruiken deze cookies ook om je niet lastig te vallen met advertenties die voor jou niet relevant zijn of om je niet lastig te vallen met advertenties van producten die je onlangs hebt aangeschaft.

Wat wordt er gedeeld? GymPROS deelt alleen data die in een niet-geaggregeerde vorm bewaard wordt door Squeezely.

Privacy statement Squeezely

5. Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager om cookies op de website te plaatsen en te beheren. De Google Tag Manager tool is geen cookie en registreert ook geen persoonlijke informatie. De Google Tag Manager Tool wordt alleen gebruikt om de cookies die wij gebruiken in juiste banen te lijden.


Liever geen cookies?

Wanneer je liever geen cookies ontvangt kun je op ieder gewenst moment je voorkeuren in je browser aanpassen. Open hiervoor je browserinstellingen en bekijk je cookie voorkeuren in je privacy- of veiligheidsinstellingen. Na het verwijderen van je cookies zullen je voorkeursinstellingen voor onze webshop verloren gaan. Het is mogelijk dat je na het verwijderen van cookies nog wel advertenties van GymPROS ziet, niet alle advertenties die GymPROS gebruikt zijn gerelateerd aan cookies. Wijzigingen in je cookie instellingen hebben alleen betrekking op het apparaat en de browser die hierop wordt gebruikt. Gebruik je meerdere apparaten of browsers? Herhaal dan de handeling(en) op ieder apparaat en in iedere browser om cookies te verwijderen.

Meldplicht datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. GymPROS gebruikt verschillende technieken om persoonsgegevens te beschermen en in het verleden zijn geen datalekken voorgekomen. Mocht er in de toekomst toch een datalek voorkomen dan zal GymPROS dit binnen 72 uur na ontdekking aan de toezichthouder melden om een plan van aanpak te bespreken.

Recht om vergeten te worden

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houdt het recht om vergeten te worden (ofwel het ‘recht op vergetelheid’) in dat, als een consument hierom vraagt, GymPROS in een beperkt aantal gevallen zijn persoonsgegevens moet verwijderen. Wanneer een consument het recht op gegevenswissing uit de AVG wil gebruiken, is de webshop verplicht hieraan te voldoen als:
 

  • de persoonsgegevens van de consument niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;

  • de consument de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens intrekt en er geen andere juridische basis voor de verwerking meer is;

  • de consument bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere juridische basis is om de gegevens te verwerken;

  • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

  • het wissen van de gegevens nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen binnen de Europese Unie of de lidstaat.

Nadat de consument een verzoek tot verwijdering heeft ingediend zullen wij deze binnen vier weken beoordelen en verwerken. Wil je je beroepen op dit recht, stuur dan graag een e-mail naar info@gympros.net en geef hierin aan welke gegevens je wilt verwijderen.

 GymPROS heeft een gerechtvaardigd belang om enkele gegevens te bewaren waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Het gaat hierbij om factuurgegevens die verweven zitten in de boekhouding.

Vragen

Mocht je vragen of klachten hebben omtrent ons privacy- en cookiebeleid dan stuur graag een e-mail naar info@gympros.net

 

ENGLISH

General
GymPROS respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. We use your data to process orders as quickly and easily as possible. For the rest we will only use this information with your permission. GymPROS will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing your order.

Use of Name and Address Data
GymPROS uses the collected data to provide its customers with the following services: if you place an order, we need your name, e-mail address and delivery address to process your order.
With your permission we use your data to inform you about the development of the website and about special offers and promotions. If you no longer appreciate this, please let us know by sending an email.
To make shopping at GymPROS as pleasant as possible, we store with your consent your personal details and the details regarding your order and the use of our services. This allows us to personalize the website and recommend articles that you may find interesting. In your GymPROS account we store information such as your name and address, telephone number, e-mail address and delivery details, so that you do not have to enter them with every new order.
Information about the use of our site and the feedback we receive from our visitors help us to further develop and improve our site.

GymPROS does not sell your data. GymPROS will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing your order. Our employees and third parties engaged by us are obliged to respect the confidentiality of your data. Your personal information is safe with GymPROS. We appreciate the trust you place in us and we will therefore be extremely careful with your data. Your data will be protected and treated confidentially at all times.

Cookie Policy
The GymPROS webshop uses different types of cookies. For example, we use functional cookies to make the webshop function properly and analytical cookies to offer you an optimal user experience in our webshop. In addition, we place tracking cookies to tailor the content of advertisements to your preferences. View our cookie policy here. By clicking agree you accept our cookie policy.

What is a cookie?

A cookie is a small file that stores your preferences for our website on your computer, tablet or smartphone. On a subsequent visit, the website can look up that information and use it for a better experience on the website.

What are cookies needed for?

We use cookies for various purposes. For example, we use functional cookies that are necessary for the website to function properly. In addition, we use analytical cookies to gain insight into the traffic on our website and thus make the website more user-friendly. We also use social media cookies that are used when you want to log in via Facebook or share a product on your social media page. Finally, we use tracking cookies to gauge your interests and to show you a personal offer that is most relevant to you.

Does a cookie know who I am?

No, cookies do not record personal information such as your name, address, age or other personal information. Cookies only remember your preferences and interests based on your surfing behavior.

What types of cookies does GymPROS use?
1. Functional cookies

Functional cookies make it possible to retrieve information from previous visits during a follow-up visit. In practice, this is used, among other things, to keep track of that you are logged in, in which language you wish to visit the website and which country you prefer for delivery.

Functional cookies are necessary for our webshop to function properly: for example, they keep track of what is in your shopping cart during the ordering process.


Google Tag Manager

We use Google Tag Manager to place and manage cookies on the website. The Google Tag Manager tool is not a cookie and does not record any personal information. The Google Tag Manager Tool is only used to properly manage the cookies we use.

Privacy statement: Google Tag Manager


CloudFlare

CloudFlare works as a kind of filter between the visitor of the website and the server on which the website runs. When CloudFlare detects a visit that shows malicious patterns, it is blocked so that you as a visitor and we as a webshop are not at risk. By the use of

de